Medfit träning och vård / Kurser och Skolor

Kurser och skolor

Här hittar du patientskolor anslutna till landstinget, kurser för privatpersoner samt fortbildning för yrkesverksamma.

Du kan även hyra vår kurslokal för konferens, kick-off eller föreläsning. Mer information hittar du under Kurslokal i huvudmenyn.

Mindfulnesskola

Mindfulnesskolan vänder sig till är patienter med besvär av stress, utmattning, ångest och smärta samt de som är behov av ökad självmedkänsla. Under klassen praktiserar vi medveten närvaro genom meditation i sittande, liggande och i rörelse. Andning och grundning i kroppen är centrala delar. Vi utforskar den inre dialogen med oss själva och övar på […]

LÄS MER HÄR »

Ungdomsyoga

Ungdomsyogan vänder sig till unga mellan 10-15 år. Under klassen utförs yogapositioner som stärker muskler, förbättrar balans, ökar rörlighet samt ger ökad kroppskännedom. Klassen innehåller även andningsövningar och avslappningsövningar. Klassen vänder sig till unga som är i behov av ökad fysisk aktivitet och eller är i behov av att få verktyg för stresshantering och ökad […]

LÄS MER HÄR »

KBT – inriktad stresshanteringskurs

Medfits stresshanteringskurs riktar sig till dig som arbetar eller just nu är sjukskriven från ditt arbete och har arbetsrelaterade stressproblem. Kursens inriktar sig på att du ska få mer kunskaper om dig själv och lära dig att prioritera dig själv på ett bättre sätt. Kursen är ett grupprogram över 11 veckor med två 90 minuters […]

LÄS MER HÄR »

Fetma-kirurgi

Efter fetmakirurgi kan man behöva stöd för att behålla sina hälsosamma levnadsvanor. Vi erbjuder därför en gruppbehandling för dig som genomgått fetmakirurgi för minst 6 månader sedan. Tillsammans träffar vi en fysioterapeut och en dietist och går igenom teman som motivation, levnadsvanor, fysisk aktivitet, hälsosamma matvanor för opererade och samtal om psykosociala förändringar.   Anmälan […]

LÄS MER HÄR »

Balansskola

Balansskolan är för dig med nedsatt balans. I balansskolan får du lära dig mer om hur man kan förebygga fall och fallskador. Vi blandar teori med balansträning och erbjuder även ett individuellt hembesök för att se över fallrisker i din närmiljö.   Anmälan och bokning Lämna din mejladress och telefonummer i formuläret så kontaktar vi […]

LÄS MER HÄR »

Osteoporos-skola

Osteporosskolan är för dig som har osteoporos/benskörhet. Du får träffa fysioterapeut, arbetsterapeut och dietist. I de teoretiska tillfällena får du lära dig mer om benskörhet, fallförebyggande åtgärder, hjälpmedel och kost. I träningsdelen får du hjälp med styrke-, konditions- och balansträning. Vi provar även på stavgång.   Anmälan och bokning Lämna din mejladress och telefonummer i […]

LÄS MER HÄR »

Artros-skola

Medfits Artrosskola är en utbildning för patienter med artros i höft, knä eller händer. I artrosskolan får du träffa en fysioterapeut/sjukgymnast, arbetsterapeut och dietist. Du får information om vad artros är och hur den kan behandlas. Du får också tips om hur du kan hantera din artros och hjälp att komma igång med träning. Att […]

LÄS MER HÄR »

Hälsoskola för barn

Medfits hälsoskola för barn riktar sig till åldrarna mellan 6-15. I skolan träffar deltagarna dietist och sjukgymnast som ger information om bra mat och matvanor samt om effekterna kring fysisk aktivitet. Träning sker 2 gånger per vecka och gruppen får testa på olika former av fysiskt aktivitet och träning. Först träffar deltagaren en dietist och […]

LÄS MER HÄR »

Diastasskola

I takt med att magen växer under en graviditet ökar avståendet mellan de raka magmusklerna. Inom två till sex månader efter förlossningen drar magmusklerna vanligtvis ihop sig igen. Hos vissa kan avståndet bestå vilket innebär att musklerna inte läker av sig själva och drar ihop sig tillräckligt mycket. Något som kan orsaka både smärta och […]

LÄS MER HÄR »

Gravidskola

I den här skolan fokuserar vi på de mammor som får smärta i ryggen under graviditeten. Förändringarna i kroppen och den ändrade hormonbalansen under graviditeten gör att man kan få olika slags besvär. Detta är väldigt vanligt, även om inte alla får allt och en del får inga besvär alls. Ofta varar inte besvären under […]

LÄS MER HÄR »

Medicinsk yogaskola

Medfits skola för medicinsk yoga är en dokumenterad behandlingsform som binder samman den traditionella yogan med västerländsk medicin. Medicinsk yoga används bland annat mot utmattning, psykisk ohälsa, ospecifika ryggproblem,  sömnstörningar, neurologiska sjukdomar, huvudvärk. Genom olika fysiska övningar, andningsövningar, avslappning och meditation stärker du kroppen, ökar din rörlighet, minskar stress och spänningar. Ett pass består av […]

LÄS MER HÄR »

Aktiv livsstil hela livet

Vad kan jag göra för att inte falla? Fallskador bland äldre över 65 år är ett snabbt växande folkhälsoproblem. Forskning visar dock att det går att förebygga fall och fallskador. I denna kurs kommer vi att gå igenom hur man kan förebygga fall och fallskador bland äldre personer. Kursen blandar teori med praktik (balansträning), vi […]

LÄS MER HÄR »

Basal kroppskännedom

Basal Kroppskännedom inspireras av de österländska träningsformerna Tai chi och Qigong och handlar om att träna både kropp och medvetande. Behandlingen utförs genom enkla rörelseövningar och är riktade till din hållning, ditt sätt att röra dig, din andning och medvetna närvaro. Syftet är att minska muskelspänningar och återställa, bibehålla eller förbättra god hälsa. Behandlingsmetoden har […]

LÄS MER HÄR »

Sömnskola

Hur kan man skapa goda förutsättningar för sömn? I sömnskolan kommer vi bland annat att ta upp sömnens funktion, sömnhygien, stress, tankemönster, mindfulness, utfasning av sömnmedicin m.m. Vi kommer också att prova olika avspänningsövningar. Du kommer att få analysera din egen sömn och sätta upp lämpliga mål utifrån detta. Mellan varje tillfälle kommer du att […]

LÄS MER HÄR »

KOL-skola

Vi vänder oss till alla patienter med diagnostiserad KOL. Träningen kommer att ske i Medfits konditionspark och Easy line, teoritillfällena i vår kurslokal. Teoridelarna innehåller andningsfysiologi, host-teknik och sekretmobilisering samt ergonomi och kost. Alla erbjuds praktisk träning av energibesparande tekniker samt mätning av kroppssammansättning genom vår InBody. Alla deltagare erbjuds ett hembesök av arbetsterapeut. Kurser […]

LÄS MER HÄR »

IBS-Skola

Har du Irritable Bowel Syndrom(IBS)? Önskar du en mindre orolig mage? Då är IBS-skolan något för dig! Tillsammans går vi igenom FODMAP, en IBS-behandling från Australien som hjälper ca 75 % av patienter med IBS. I kursen går vi igenom bakgrunden till IBS, ätbeteende, kostbehandling med FODMAP, stressfysiologi, avspänning, andningsövningar, uppföljning och utvärdering.   Anmälan […]

LÄS MER HÄR »

Viktskola

Maten är en viktig faktor för ditt välmående och kan spela en viktig roll i att behandla eller förebygga sjukdomar. Denna kurs riktar sig till dig med diabetes, högt blodtryck, höga blodfetter eller övervikt och som vill veta mer om matens betydelse för hälsan och hur du ska gå tillväga för att förändra och förbättra […]

LÄS MER HÄR »

Ryggskola

Medfits ryggskola är för dig med långvariga ryggbesvär. Du får träffa fysioterapeut och arbetsterapeut som informerar om hur du kan underhålla och förbättra funktionen i din rygg. Vid de praktiska tillfällena får du hjälp att med utprovning av ett individuellt träningsprogram.   Anmälan och bokning Lämna din mejladress och telefonummer i formuläret så kontaktar vi […]

LÄS MER HÄR »

Smärtskola

Medfits smärtskola kommer du att få ta del av de senaste årens kunskap om smärta, där vetenskapen tydligt visar på att det är möjligt för alla med smärta att hitta en väg till återhämtning. Smärtskolan sker i grupp och vänder sig till dig som besvärats av värk eller smärta i mer än 3 månader. Med […]

LÄS MER HÄR »