Hemrehabilitering

Vi ger dig vård, rehabilitering och träning i hemmet.

Hemrehabilitering ges efter sjukhusvistelse, när du inte har förutsättningar att ta dig till vår mottagning eller när rehabilitering behöver ske i hemmet. Vi erbjuder kontakt inom 24 timmar alla vardagar.

Hemrehabilitering är kostnadsfritt för dig som patient.

För bokning, ring 010-5516900

Vanliga frågor och svar om hemrehabilitering

Behöver jag remiss?

Nej, du behöver ingen remiss för att boka tid hos oss. Vi är anslutna till Region Stockholm och frikort och högkostnadsskydd gäller.

Hur går en behandling/bedömning till?

Vid första besöket kommer vi hem till dig och går igenom dina svårigheter och vad du behöver hjälp med. Utifrån det läggs en rehabiliteringsplan upp och därefter fortsätter terapeuterna att komma hem till dig under rehabiliteringsperioden.

Kostar besöket?

Nej, hemrehabilitering är avgiftsfritt enligt gällande avtal med Region Stockholm.

Lämna återbud

Återbud lämnas senast 24 timmar före inbokat besök. Vid sent återbud eller uteblivet besök får du betala 400 kronor i patientavgift enligt Region Stockholms regler, även om du har frikort eller är avgiftsbefriad.

Grupper och skolor

Grupperna leds av våra sjukgymnaster/fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister eller ett team där flera yrkeskategorier samverkar. Du behöver ingen remiss för att delta och frikort och högkostnadsskydd gäller. Kontakta oss för ett första möte och bedömning.

Vård efter dina behov

Med oss får du rådgivning, hjälpmedel och anpassning efter dina behov. I våra team arbetar arbetsterapeuter, dietister och sjukgymnaster med bred erfarenhet av hemrehabilitering.

Vi hjälper dig med

  • Bedömning av aktivitetsförmågan
  • Kartläggning och rådgivning angående hjälpmedelsbehov
  • Intyg
  • Bostadsanpassning
  • Hembesök
  • Arbetsförmågebedömning
  • Stöd och råd kring maten, samt vid behov förskrivning av nutritionsprodukter

Vi erbjuder olika skolor och grupper för patienter

Få hjälp av sjukgymnast/fysioterapeut, kiropraktor, dietist eller arbetsterapeut

Boka vård hos oss via

Medfit är anslutet till Region Stockholm

Hos oss får du hjälp av legitimerade sjukgymnaster, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister och kiropraktorer.

Du behöver ingen remiss för att boka tid hos oss och frikort och högkostnadsskydd gäller. Besöket kostar 250 kronor och är kostnadsfritt för dig under 18 år eller över 85 år.