Hemrehabilitering

Vi kommer hem till dig och ger dig vård, rehabilitering och träning i hemmet

Hemrehabilitering ges efter sjukhusvistelse, när rehabilitering behöver ske i hemmet eller när du inte har förutsättningar att ta dig till vår mottagning. Vi erbjuder kontakt inom 24 timmar alla vardagar.

Hemrehabilitering är kostnadsfritt för dig som patient.

För bokning, ring 010-5516900

Anslutna till landstinget

Medfit är anslutet till Region Stockholm. Du behöver ingen remiss för att boka tid hos oss och frikort och högkostnadsskydd gäller. Besöket kostar 200kr, gratis för dig under 18 år eller över 85 år.

Vi erbjuder olika skolor och grupper för patienter

Grupperna leds av våra sjukgymnaster/ fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister, eller ett team där flera yrkeskategorier samverkar. Du behöver ingen remiss för att delta och frikort och högkostnadsskydd gäller. Är du intresserad av att delta i någon av våra grupper, kontakta oss för ett första möte med terapeut som gör en bedömning.

Vård efter dina behov

Med oss får du rådgivning, hjälpmedel och anpassning efter dina behov. I våra team arbetar arbetsterapeuter, dietister och sjukgymnaster med bred erfarenhet av hemrehabilitering.

Vi hjälper dig med

  • Bedömning av aktivitetsförmågan
  • Kartläggning och rådgivning angående hjälpmedelsbehov
  • Intyg
  • Bostadsanpassning
  • Hembesök
  • Arbetsförmågebedömning
  • Stöd och råd kring maten, samt vid behov förskrivning av nutritionsprodukter

Boka vård hos oss via 1177 Vårdguiden

Boka tid hos sjukgymnast/fysioterapeut, kiropraktor, dietist eller arbetsterapeut.

Vanliga frågor och svar om hemrehabilitering

Behöver jag remiss?

Nej, du behöver ingen remiss för att boka tid hos oss. Vi är anslutna till Region Stockholm och frikort och högkostnadsskydd gäller.

Hur går en behandling/bedömning till?

Vid första besöket kommer vi hem till dig och går igenom dina svårigheter och vad du behöver hjälp med. Utifrån det läggs en rehabiliteringsplan upp och därefter fortsätter terapeuterna att komma hem till dig under rehabiliteringsperioden.

Kostar besöket?

Nej, hemrehabilitering är avgiftsfritt enligt gällande avtal med Region Stockholm.

Lämna återbud

Återbud lämnas senast 24 timmar före inbokat besök. Vid sent återbud eller uteblivet besök får du betala patientavgiften, även om du har frikort eller är avgiftsbefriad.