Detta är Medfit

Medfit förenar det senaste inom träning med specialister inom rehabilitering och vård. Vi vill vara bryggan mellan sjukvård och friskvård.

Hos oss arbetar fysioterapeuter/sjukgymnaster, arbetsterapeuter, dietister och kiropraktorer, tillsammans med personliga tränare, gruppträningsinstruktörer och hälsoinspiratörer.

Här finns en hög samlad kompetens inom områden som beteendemedicin, akupunktur, ergonomi, idrottsmedicin, ultraljudsdiagnostik, Ortopedisk Manuell Terapi /OMT och många olika former av rehabiliterande träning och friskvård, kost- och näringslära samt hjälpmedelsförskrivning. Vi utför även rehabilitering i hemmet.

När du blir medlem hos oss erbjuds du mer än bara ett träningskort. Vi inspirerar dig att komma igång, och får dig att trivas.

Vi strävar efter att säkert och effektivt kunna hjälpa alla, oavsett nuvarande hälsotillstånd.

 

Vår vision och mission

Vår vision är ledstjärnan för vår verksamhet, som vi hela tiden strävar mot att uppnå. Missionen är det sätt vi har valt att verka för att nå dit.

Vision

Bättre hälsa för alla i vår omgivning, nu och för kommande generationer.

Mission

Vårt uppdrag är att hjälpa och inspirera människor att leva ett hälsosammare liv i rörelse. Tillsammans med våra kompetenta och stolta medarbetare erbjuder vi ett utbud som anpassas utifrån patienter och medlemmars behov och förmåga.

Värdegrund

Värdegrunden vägleder oss och utgör en grund i det vardagliga arbetet på Medfit. Vi arbetat fram fyra värdeord som är betydelsefulla i vår verksamhet. Detta utgör tillsammans en grund för hur vi förhåller oss till varandra, hur vi genomför våra uppgifter – och vad som är rätt och fel.

Glädje

 • Vi uppmuntrar och uppskattar varandra med hjälp av ett positivt förhållningssätt
 • Vi bemöter patienter och medlemmar med ett leende

Kompetens

 • Vi delar med oss av våra samlade erfarenheter till varandra
 • Vi säkerställer att våra medarbetare får rätt förutsättningar för att utföra vårt uppdrag

Delaktighet

 • Vi inkluderar våra medarbetare i företagets utveckling
 • Vi alla har ett gemensamt ansvar för att tillsammans nå våra mål

Nytänkande

 • Vi är öppna för nya idéer och uppmuntrar till nya arbetssätt
 • Vi är lösningsorienterade, nyfikna och ser ständigt möjligheter

Miljöpolicy

 

Medfits uppdrag är att genom behandling och friskvård på individ- och gruppnivå bidra till att förbättra människors hälsa.

 

Medfits verksamhet ska kännetecknas av ett starkt samhällsansvar och därmed bidra till en hållbar utveckling. Medfit ska som vårdinstans, friskvårdsanläggning samt studie- och arbetsplats präglas av omsorg om människors hälsa och den miljö vi alla är en del av.

 

För att uppnå detta ska Medfit

 

 • Ha en effektiv och på sikt klimatneutral energianvändning
 • Sträva efter att minska miljöpåverkan från tjänsteresor
 • Ställa miljökrav och etiska krav såsom konventioner från FN och ILO vid inköp och samarbeten
 • Minimera hälso- och miljörisker inom verksamheten
 • Källsortera och minska avfall
 • Uppfylla miljölagstiftning och andra bindande krav
 • Ha ett miljö- och hållbarhetsarbete som involverar våra medarbetare och präglas av ständig förbättring

Miljöpolicyn omfattar all verksamhet vid våra anläggningar.

Medfit är medlem i Almega

Företagsfakta

Medfit följer samma högt ställda krav och riktlinjer som våra offentliga kollegor och vill gärna bidra till transparens och öppenhet. Därför har vi kompletterat vår hemsida med nedanstående information.

Medfit driver tre primärvårdsanläggningar inom vårdval Region Stockholm. Dessa anläggningar är placerade söder om Stockholm i Flemingsberg, Farsta Centrum och i Haninge.

Vi arbetar för att få varje patient smärtfri och i rörelse. Vårt mål är att alla patienter ska vara nöjda med sin behandling, vår service och att de kommit ett steg närmare ett liv i rörelse och utan smärta. Vi är anslutna till Region Stockholm och Vårdguiden 1177.

Vi genomför årligen kompetensutveckling för vår personal genom akademisk fortbildning. Vi arbetar inom journalsystemet Take Care. Vi arbetar under samma villkor som andra vårdcentraler och primärvårdsanläggningar i Region Stockholm.

Kontaktinformation

Medfit AB
Ebba Bååts Torg 6
141 51 Huddinge

010-551 69 00
flemingsberg@medfit.se

Kvalitet

Medfit är ISO certifierade enligt internationell standard ISO 14001. I företaget bedrivs ett kontinuerligt lednings- och miljöarbete.