Detta är Medfit

Medfit förenar det senaste inom träning med specialister inom rehabilitering och vård. Vi vill vara bryggan mellan sjukvård och friskvård.

Hos oss arbetar fysioterapeuter/sjukgymnaster, arbetsterapeuter, dietister, kiropraktorer och rehabkoordinatorer, tillsammans med personliga tränare, gruppträningsinstruktörer och hälsoinspiratörer.

Här finns en hög samlad kompetens inom områden som beteendemedicin, akupunktur, ergonomi, idrottsmedicin, ultraljudsdiagnostik, Ortopedisk Manuell Terapi /OMT och många olika former av rehabiliterande träning och friskvård, kost- och näringslära samt hjälpmedelsförskrivning.

Vi utför även rehabilitering i hemmet.

När du blir medlem hos oss erbjuds du mer än bara ett träningskort. Vi inspirerar dig att komma igång, och får dig att trivas.

Vi vågar sticka ut hakan och påstå att vi är ledande i landet vad gäller professionell kompetens för att säkert och effektivt kunna hjälpa alla, oavsett nuvarande hälsotillstånd.

 

Vår vision och mission

Vår vision är ledstjärnan för vår verksamhet, som vi hela tiden strävar mot att uppnå. Missionen är det sätt vi har valt att verka för att nå dit.

Vision

Bättre hälsa för alla i vår omgivning, nu och för kommande generationer.

Mission

Tillhandahålla tjänster som hjälper och inspirerar människor att leva ett hälsosammare liv i rörelse. Tjänster som kunder och patienter rekommenderar till familj och vänner, vårdgivare förordar och anställda är stolta över.

Värdegrund

Värdegrunden vägleder oss och utgör en grund i det vardagliga arbetet på Medfit. Vi arbetat fram fyra värdeord som är betydelsefulla i vår verksamhet. Detta utgör tillsammans en grund för hur vi förhåller oss till varandra, hur vi genomför våra uppgifter – och vad som är rätt och fel.

Glädje

 • Vi uppmuntrar och uppskattar varandra med hjälp av ett positivt förhållningssätt
 • Vi delar glädje som smittar av sig till våra gäster och besökare
 • Med glädje skapar vi möjligheter till en trygg gemenskap

Kompetens

 • Vi är högutbildade och har en stor samlad erfarenhet som vi delar med oss av
 • Vi förbättrar vår kompetens genom träning och utbildning
 • Vi utför vårt uppdrag med en helhetssyn utan interna eller externa gränser

Respekt

 • Var och en har lika värde och samma rättigheter, vi möter de individuella behoven
 • Vi pratar med varandra, inte om varandra
 • Vi är ärliga, tar ställning och säger ifrån när vi upptäcker något som är fel

Nytänkande

 • Vi är öppna för nya idéer och arbetssätt
 • Nytänkandet gör att vi ser möjligheter och skapar innovativa samarbeten
 • Vi blickar framåt men ser oss också omkring och inspireras av andra

Medfit är medlem i Almega

Företagsfakta

Medfit följer samma högt ställda krav och riktlinjer som våra offentliga kollegor och vill gärna bidra till transparens och öppenhet. Därför har vi kompletterat vår hemsida med nedanstående information.

Medfit driver två primärvårdsanläggningar inom vårdval Stockholms Läns Landsting. En i Flemingsberg söder om Stockholm och en i Haninge söder om Stockholm.

Vi arbetar för att få varje patient smärtfri och i rörelse. Vårt mål är att alla patienter ska vara nöjda med sin behandling, vår service och att de kommit ett steg närmare ett liv i rörelse och utan smärta.Vi är anslutna till Stockholms Läns Landsting och Vårdguiden 1177.

Vi genomför årligen kompetensutveckling för vår personal genom akademisk fortbildning.Vi arbetar inom journalsystemet Take Care.Vi arbetar under samma villkor som andra vårdcentraler och primärvårdsanläggningar i Stockholms Läns Landsting.

Personal

Totalt arbetar 55 personer på Medfit varav 5 i ledande befattningar/chefer (februari 2019)30 kvinnor och 25 män. 

Sjukfrånvaro under 2018: 2%

Kollektivavtal är tecknat genom Vårdföretagarna samt Friskvårdsföretagen.

Företagsledning & ägare

Företagsledning

Staffan Forsström, VD, Joel Hallström, Vice VD, Anette Henlöv, Ekonomiansvarig

Ägare: Mastato AB.  Ingår i Tullklippankoncernen.

På www.allabolag.se finns mer information om Medfit AB

Kontaktinformation

Medfit AB

Ebba Bååts Torg 6

141 51 Huddinge

010-551 69 30

flemingsberg@medfit.se

Kvalitet

I företaget bedrivs ett kontinuerligt lednings- och miljöarbete. Under 2019 pågår ISO certifiering enligt internationell standard ISO 14001.

 

Press och Media

Grafisk manual och logotyp

Medfits grafiska profilmanual innehåller regler och instruktioner för handhavande av logotyp, typsnitt, färger, grafiska element och bildspråk. Manualen ska ses som ett stöd vid produktion av tryckt och digital kommunikation. I vissa fall är den rådgivande och fungerar som ett bollplank, i andra fall handlar det om absoluta krav.

Grafisk manual

Presskontakt:
Joel Hallström, Vice VD
070-33 22 156, joel.hallstrom@medfit.se