Detta är Medfit

Medfit förenar det senaste inom träning med specialister inom rehabilitering och vård. Vi vill vara bryggan mellan sjukvård och friskvård.

Hos oss arbetar fysioterapeuter/sjukgymnaster, arbetsterapeuter, dietister och kiropraktorer, tillsammans med personliga tränare, gruppträningsinstruktörer och hälsoinspiratörer.

Här finns en hög samlad kompetens inom områden som beteendemedicin, akupunktur, ergonomi, idrottsmedicin, ultraljudsdiagnostik, Ortopedisk Manuell Terapi /OMT och många olika former av rehabiliterande träning och friskvård, kost- och näringslära samt hjälpmedelsförskrivning. Vi utför även rehabilitering i hemmet.

När du blir medlem hos oss erbjuds du mer än bara ett träningskort. Vi inspirerar dig att komma igång, och får dig att trivas.

Vi strävar efter att säkert och effektivt kunna hjälpa alla, oavsett nuvarande hälsotillstånd.

 

Vår vision och mission

Vår vision är ledstjärnan för vår verksamhet, som vi hela tiden strävar mot att uppnå. Missionen är det sätt vi har valt att verka för att nå dit.

Vision

Bättre hälsa för alla i vår omgivning, nu och för kommande generationer.

Mission

Tillhandahålla tjänster som hjälper och inspirerar människor att leva ett hälsosammare liv i rörelse. Tjänster som kunder och patienter rekommenderar till familj och vänner, vårdgivare förordar och anställda är stolta över.

Värdegrund

Värdegrunden vägleder oss och utgör en grund i det vardagliga arbetet på Medfit. Vi arbetat fram fyra värdeord som är betydelsefulla i vår verksamhet. Detta utgör tillsammans en grund för hur vi förhåller oss till varandra, hur vi genomför våra uppgifter – och vad som är rätt och fel.

Glädje

 • Vi uppmuntrar och uppskattar varandra med hjälp av ett positivt förhållningssätt
 • Vi delar glädje som smittar av sig till våra gäster och besökare
 • Med glädje skapar vi möjligheter till en trygg gemenskap

Kompetens

 • Vi är högutbildade och har en stor samlad erfarenhet som vi delar med oss av
 • Vi förbättrar vår kompetens genom träning och utbildning
 • Vi utför vårt uppdrag med en helhetssyn utan interna eller externa gränser

Respekt

 • Var och en har lika värde och samma rättigheter, vi möter de individuella behoven
 • Vi pratar med varandra, inte om varandra
 • Vi är ärliga, tar ställning och säger ifrån när vi upptäcker något som är fel

Nytänkande

 • Vi är öppna för nya idéer och arbetssätt
 • Nytänkandet gör att vi ser möjligheter och skapar innovativa samarbeten
 • Vi blickar framåt men ser oss också omkring och inspireras av andra

Miljöpolicy

 

Medfits uppdrag är att genom behandling och friskvård på individ- och gruppnivå bidra till att förbättra människors hälsa.

 

Medfits verksamhet ska kännetecknas av ett starkt samhällsansvar och därmed bidra till en hållbar utveckling. Medfit ska som vårdinstans, friskvårdsanläggning samt studie- och arbetsplats präglas av omsorg om människors hälsa och den miljö vi alla är en del av.

 

För att uppnå detta ska Medfit

 

 • Ha en effektiv och på sikt klimatneutral energianvändning
 • Sträva efter att minska miljöpåverkan från tjänsteresor
 • Ställa miljökrav och etiska krav såsom konventioner från FN och ILO vid inköp och samarbeten
 • Minimera hälso- och miljörisker inom verksamheten
 • Källsortera och minska avfall
 • Uppfylla miljölagstiftning och andra bindande krav
 • Ha ett miljö- och hållbarhetsarbete som involverar våra medarbetare och präglas av ständig förbättring

Miljöpolicyn omfattar all verksamhet vid våra anläggningar.

Medfit är medlem i Almega

Företagsfakta

Medfit följer samma högt ställda krav och riktlinjer som våra offentliga kollegor och vill gärna bidra till transparens och öppenhet. Därför har vi kompletterat vår hemsida med nedanstående information.

Medfit driver tre primärvårdsanläggningar inom vårdval Region Stockholm. Dessa anläggningar är placerade söder om Stockholm i Flemingsberg, Farsta Centrum och i Haninge.

Vi arbetar för att få varje patient smärtfri och i rörelse. Vårt mål är att alla patienter ska vara nöjda med sin behandling, vår service och att de kommit ett steg närmare ett liv i rörelse och utan smärta. Vi är anslutna till Region Stockholm och Vårdguiden 1177.

Vi genomför årligen kompetensutveckling för vår personal genom akademisk fortbildning. Vi arbetar inom journalsystemet Take Care. Vi arbetar under samma villkor som andra vårdcentraler och primärvårdsanläggningar i Region Stockholm.

Kontaktinformation

Medfit AB

Ebba Bååts Torg 6

141 51 Huddinge

010-551 69 00

flemingsberg@medfit.se

Kvalitet

Medfit är ISO certifierade enligt internationell standard ISO 14001. I företaget bedrivs ett kontinuerligt lednings- och miljöarbete.