Detta är Medfit

Medfit förenar det senaste inom träning med specialister inom rehabilitering och vård. Vi vill vara bryggan mellan sjukvård och friskvård.

Hos oss arbetar fysioterapeuter/sjukgymnaster, arbetsterapeuter, dietister, kiropraktorer och rehabkoordinatorer, tillsammans med personliga tränare, gruppträningsinstruktörer och hälsoinspiratörer.

Här finns en hög samlad kompetens inom områden som beteendemedicin, akupunktur, ergonomi, idrottsmedicin, ultraljudsdiagnostik, Ortopedisk Manuell Terapi /OMT och många olika former av rehabiliterande träning och friskvård, kost- och näringslära samt hjälpmedelsförskrivning.

Vi utför även rehabilitering i hemmet.

När du blir medlem hos oss erbjuds du mer än bara ett träningskort. Vi inspirerar dig att komma igång, och får dig att trivas.

Vi vågar sticka ut hakan och påstå att vi är ledande i landet vad gäller professionell kompetens för att säkert och effektivt kunna hjälpa alla, oavsett nuvarande hälsotillstånd.

 

Medfit är medlem i Almega

Företagsfakta

Medfit följer samma högt ställda krav och riktlinjer som våra offentliga kollegor och vill gärna bidra till transparens och öppenhet. Därför har vi kompletterat vår hemsida med nedanstående information.

Medfit driver två primärvårdsanläggningar inom vårdval Stockholms Läns Landsting. En i Flemingsberg söder om Stockholm och en i Haninge söder om Stockholm.

Vi arbetar för att få varje patient smärtfri och i rörelse. Vårt mål är att alla patienter ska vara nöjda med sin behandling, vår service och att de kommit ett steg närmare ett liv i rörelse och utan smärta.Vi är anslutna till Stockholms Läns Landsting och Vårdguiden 1177.

Vi genomför årligen kompetensutveckling för vår personal genom akademisk fortbildning.Vi arbetar inom journalsystemet Take Care.Vi arbetar under samma villkor som andra vårdcentraler och primärvårdsanläggningar i Stockholms Läns Landsting.

Personal

Totalt arbetar 55 personer på Medfit varav 5 i ledande befattningar/chefer (februari 2019)30 kvinnor och 25 män. 

Sjukfrånvaro under 2018: 2%

Kollektivavtal är tecknat genom Vårdföretagarna samt Friskvårdsföretagen.

Företagsledning & ägare

Företagsledning

Staffan Forsström, VD, Joel Hallström, Vice VD, Anette Henlöv, Ekonomiansvarig

Ägare: Mastato AB.  Ingår i Tullklippankoncernen.

På www.allabolag.se finns mer information om Medfit AB

Kontaktinformation

Medfit AB

Ebba Bååts Torg 6

141 51 Huddinge

010-551 69 30

flemingsberg@medfit.se

Kvalitet

I företaget bedrivs ett kontinuerligt lednings- och miljöarbete. Under 2019 pågår ISO certifiering enligt internationell standard ISO 14001.

 

Press och Media

Grafisk manual och logotyp

Medfits grafiska profilmanual innehåller regler och instruktioner för handhavande av logotyp, typsnitt, färger, grafiska element och bildspråk. Manualen ska ses som ett stöd vid produktion av tryckt och digital kommunikation. I vissa fall är den rådgivande och fungerar som ett bollplank, i andra fall handlar det om absoluta krav.

Grafisk manual

Presskontakt:
Joel Hallström, Vice VD
070-33 22 156, joel.hallstrom@medfit.se