Ultraljudsdiagnostik

Med hjälp av ultraljud går det att undersöka många vävnader, både på och inuti kroppen. Sådana vävnader är till exempel hud, muskler, leder, ledband, senor, blodkärl. Ultraljudsundersökning kan till exempel användas för att ta reda om en led är svullen, hur en led fungerar eller för att se hur en behandling har fungerat.

 

Hur går det till?

 Den person som gör ultraljudsundersökningen, använder en liten dosa som kallas ultraljudsgivare. Från dosan sänds svaga ljudvågor in i kroppen. Ljudvågorna reflekteras tillbaka från vävnaderna till ultraljudsgivaren. Det reflekterade ljudet omvandlas med hjälp av en dator till en rörlig bild av kroppens organ och vävnader som kan ses på en bildskärm. Bilderna kan sedan sparas. Det går även att filma en rörelse till skillnad på magnetkameraundersökning där patienten måste ligga helt stilla.

Det är helt ofarligt att undersökas med ultraljud. Ultraljudsvågorna ger lite värmeutveckling som du inte kan känna. Energinivåerna är mycket små.

Ibland hjälps flera personer åt att granska bilderna, både vid undersökningen och efteråt. Därför kan det vara flera personer som undersöker dig ibland och det är inget konstigt.

 

Ultraljudsundersökning utanpå kroppen

En undersökning som görs på utsidan av kroppen gör inte ont, även om den som undersöker ibland behöver trycka hårt med ljudgivaren. Du ska alltid säga till om du upplever att det är obehagligt. Då kan trycket anpassas. En ultraljudsundersökning som utförs på rätt sätt kan inte orsaka någon skada.

 

Du kan sitta, ligga eller stå

Du kan få ligga på rygg eller sidan när du skall undersökas. Ibland får du i stället ligga på mage, sitta eller stå. Små barn kan få ligga intill en vuxen, på den vuxens mage eller sitta i knät. Ofta undersöks området från flera håll, därför kan du behöva flytta kroppen i olika ställningar.

Det går ofta bra att göra en ultraljudsundersökning medan du sitter i en rullstol. Ibland kan en medföljande person vara till stor hjälp, för både dig och för den som utför undersökningen.

 

Gelé på huden

Vid undersökning med en ultraljudsgivare utanpå kroppen får du ett lager gelé på huden ovanför det område som ska undersökas. Det gör att bilden blir skarpare och bättre. Gelén är kladdig och kan kännas lite kall. Den består mest av vatten och går lätt att torka bort efter undersökningen. Ultraljudsgivaren förs sedan fram och tillbaka över området. Då skapas bilden som visar sig på skärmen.

 

Tidsbokning

Kontakta receptionen för tidsbokning.

 

Medfit Flemingsberg

Telefon: 010-551 69 00
Mejl: flemingsberg@medfit.se

 

Medfit Haninge

Telefon: 010-551 69 00
Mejl: haninge@medfit.se