Vad är stötvågsbehandling?

Stötvågsbehandling är en välbeprövad och vetenskapligt dokumenterad behandlingsmetod, där ljudvågor på ett givet tryck och frekvens stimulera ytlig och djup vävnad i syfte att förbättra eller eliminera smärttillstånd i rörelsestödjeorganet. Stötvågsbehandling är en vanligt förekommande åtgärd vid besvär som t. ex. tennisarmbåge, hälsporre/plantarfasciit, kalkaxel, hopparknä, benhinneinflammation eller hälsenesmärta.

 

Hur går behandlingen till?

Bedömning

Först utförs en noggrann undersökning som startar med att patienten beskriver sina besvär, vilket sedan kompletteras av manuell undersökning i syfte att säkerställa diagnos och skadelokalisation.

Behandling

Patienten som ska behandlas kan antingen sitta eller ligga ned, utifrån vad som känns mest bekvämt samt vad som underlättar för behandlingsproceduren. En kontaktgel appliceras på aktuellt behandlingsområde, för att på ett bättre sätt tillvarata tryckvågorna. Stötvågens lins placeras därefter mot huden, över området för skadan, följt av bearbetning med ett givet tryck och frekvens. Själva behandlingen tar ca 5 minuter och upprepas i regel en gång i veckan, med förväntad effekt efter totalt 3–5 behandlingar. Stötvågsbehandling kan göra ont, men anpassas alltid av terapeuten så att eventuell smärta upplevs blir uthärdlig. Biverkningar kan vara mindre blåmärken eller tillfälligt ökade besvär under några dagar efter behandling. Detta är dock ovanligt. Om eventuell smärta efter behandling upplevs behöva lindring, enligt enklare medel, undvik då tabletter som är antiinflammator erkande. Detta för att inte inverka på planerad behandlingseffekt.

 

Vad gäller inför, under och efter stötvågsbehandling

Som tidigare nämnt bör inflammationshämmande medicin undvikas precis inför, under samt direkt efter avslutad behandling (för optimal effekt). Gällande belastning av behandlat område och intensiv fysisk aktivitet/träning, så avråds detta under det närmsta dygnet efter behandling. Om inte ordinerat av behandlande terapeut eller i samråd med annan vårdgivare, så rekommenderas ej heller annan parallell behandling. I synnerhet kortisoninjektioner eller blodförtunnande medicinering av starkare typ.

 

När ska man undvika stötvågsbehandling?

  • Vid akut inflammation i behandlingsområdet.
  • Vid graviditet.
  • Vid kortisoninjektion i området den senaste månaden.
  • Vid nedsatt neurologisk och/eller cirkulatorisk funktion i området.
  • Vid blödningssjukdom eller vid intag av blodförtunnande medicin såsom exempelvis Fragmin eller Waran.

 

Tidsbokning

Kontakta receptionen för tidsbokning.

Medfit Flemingsberg

Telefon: 010-551 69 30
Mejl: flemingsberg@medfit.se

Medfit Haninge

Telefon: 010-551 69 20
Mejl: haninge@medfit.se