Medfit Flemingsberg

Sjukgymnaster/Fysioterapeuter

Arbetsterapeuter

Dietister

Kiropraktorer

Personliga Tränare

Personal Medfit Haninge

Sjukgymnaster/Fysioterapeuter

Dietister

Zandra Hedlund
Leg. Dietist

Arbetsterapeuter

Kiropraktorer

Personliga Tränare