Kursplan OMT

OMT-utbildningen i Sverige är en sammanhängande utbildning under åtta terminer, uppdelad i 3 steg, som avslutas med OMT-examen enligt IFOMPT´s internationella standards

 

OMT steg 1

14 dagar á 7½ timmar (08.30-17.00) lärarledd undervisning under en till två terminer.

OMT 1 går under sex-sju sammanhängande kursträffar om 2 eller 3 dagar med självstudier mellan kursträffarna. Examinationer sker löpande i olika former under hela OMT steg I.

Antal timmar: 105

 

OMT Steg 2

30 dagar á 7½ timmar (08.30-17.00) lärarledd undervisning under tre terminer – 225 timmar.
6 dagar á 6 timmar teoretiska föreläsningar inom randområden –  36 timmar.
9 dagar á 8 timmar klinisk undervisning med patienter (auskultation) – 72 timmar.
Avslutande teoretisk, teknisk, och klinisk (med patient) examination – 7 timmar

 

OMT steg 3

30 dagar á 7½ timmar (08.30-17.00) lärarledd undervisning under tre terminer  – 225 timmar
6 dagar á 6 timmar teoretiska föreläsningar inom randområden – 36 timmar
9 dagar á 8 timmar klinisk undervisning med patienter (auskultation) – 72 timmar
5 dagar á 8 timmar auskultation på medicinsk specialistklinik – 40 timmar
Avslutande teoretisk, teknisk, och klinisk (med patient) examination – 7 timmar

 

Självstudier och examination

Under hela utbildningen bedrivs självstudier, individuellt och i studiegrupp.
Examinationer sker löpande i olika former under hela utbildningen. OMT steg 3 avslutas med teoretiska, tekniska och kliniska examinationer enligt IFOMPT´s
internationella standards.

 

Totalt antal timmar lärarledd undervisning OMT steg 1-3:

825