Idrottsmedicin

Idrottsmedicin är den del av den medicinska vetenskapen som teoretiskt och praktiskt består av diagnos, behandling och prevention av idrottsskador, träning för prestationsutveckling samt träning som behandling vid ohälsotillstånd.

Idrottsmedicin omfattar kunskapen om motion och idrott, behandling och förebyggande av sjukdomstillstånd och idrottsrelaterade skador med hjälp av rörelse och belastning samt med idrott förknippad aktivitet.

Alla kan någon gång drabbas av motions- och idrottsskador oavsett vilken nivå eller idrott man tränar på. Vi riktar oss både till dig på elitnivå som till dig som idrottar mer för ditt eget välbefinnandes skull. Våra terapeuter har hög kompetens, lång erfarenhet och ett brinnande intresse av arbete inom idrottsmedicin, både när det gäller diagnostik och rehabilitering som förebyggande och prestationshöjande träning.

 

Målsättning

Vår målsättning är att få tillbaka dig till din tidigare aktivitet så snabbt och säkert som möjligt. Behandlingen består bestå av smärtlindande åtgärder, tejpning eller bandage för avlastning, övningar för att återställa ledrörlighet och bygga upp muskulatur, balans och koordination. Vid överbelastningsskador görs en noggrann undersökning av hela kroppen för att hitta eventuella kompensationsmönster som kan vara en del av uppkomstorsaken eller en orsak av skadan. I behandlingen ingår även träning av rörlighet, styrka, balans och koordination. En annan del i behandlingen kan vara att prova ut en ortos, det vill säga ett skydd, exempelvis fotledsskydd vid fotledsstukning. All träning och behandling sker på vetenskapliga grunder.

I våra lokaler finns träningsredskap för de flesta former av idrottsinriktad träning och vi samarbetar med flera lokala klubbar. Vid behov så kan vi också remittera till andra vårdgivare, t.ex. ortoped med specialisering på idrottsmedicin.

Välkommen att kontakta oss