Veronica Ihlar

Leg. Arbetsterapeut

Veronica har arbetat som Arbetsterapeut sedan 2008.

Hennes fokusområde är hemrehabilitering och handrelaterade besvär. Veronica gör minnesbedömningar och ADL-bedömningar samt håller i KOL-skola och studiecirkeln Aktiv livsstil hela livet.

Utbildning

  • Handrehabilitering grund och fördjupning

  • Arbetsterapi inom äldreområdet avancerad nivå

  • Utbildningar inom hjälpmedel

Vad gör en arbetsterapeut?

LÄS MER HÄR

Flemingsberg

Vår anläggning i Flemingsberg erbjuder allt från funktionell träning till gruppträning i två salar. Här finns fria ytor, stor konditionspark, en väl tilltagen styrkepark och en egen avdelning för fria vikter.

Läs mer om Flemingsberg