Sandra Svill

Leg. Arbetsterapeut

Sandra Svills har arbetat som Arbetsterapeut sedan sommaren 2020

Fokusområden är hemrehabilitering, ADL-bedömningar, minnesutredningar, hjälpmedelsutprovningar, intyg och information vid ansökningar om bostadsanpassningsbidrag.

Utbildning

  • Evidensbaserad arbetsterapi, 7,5 hp, Umeå Universitet, våren 2020.
  • Hälsa, livskvalitet och funktionsförmåga som utfallsmått, 7,5 hp, Linköping universitet, våren 2020
  • Hälsofrämjande förhållningssätt och hälsofrämjande miljö, , 7,5 hp, Linköping universitet, våren 2020
  • Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp, Karolinska institutet 2017-2020

Vad gör en arbetsterapeut?

LÄS MER HÄR

Flemingsberg

Vår anläggning i Flemingsberg erbjuder allt från funktionell träning till gruppträning i två salar. Här finns fria ytor, stor konditionspark, en väl tilltagen styrkepark och en egen avdelning för fria vikter.

Läs mer om Flemingsberg