Mätning och analys av kroppen

Kroppssammansättningsmätning (InBody) används på ett enkelt, effektivt och pålitligt sätt i huvudsak för mätning av muskelmassa, kroppens muskelbalans, fettprocent, samt mängden visceralt fett, dvs bukfett.

InBody används för professionellt bruk inom vården, elitidrott och forskning m.m. Om du har en ojämn fördelning av exempelvis din muskelmassa eller fettmassa kommer InBody att ge dig denna information. Informationen som InBody ger är viktig så att du långsiktigt kan bygga upp rätt balans mellan fett och muskler på ett hälsosamt sätt.

Som medlem ingår Inbody-mätning i vår personliga hälsoanalys på Medfit Flemingsberg

Hur går det till?

Mätningen sker så att du står barfota på apparaten och håller i handtagen under ett par minuters tid.

  • Mätningen skall göras på fastande mage, minst två timmar efter maten
  • Besök toaletten före mätningen
  • Ingen idrott, bastu eller dusch före mätningen
  • För att få den rätta vikten, klä dig i tunna kläder
  • Uppföljningsmätningarna borde göras vid liknande förhållanden som tidigare mätningar