Välkommen till baskurs i användning av kinesiotejp på de övre extremiteterna

En grundläggande kurs i principerna för kinesiotejp-behandling. Fokus ligger på praktisk tejpning och förståelse bakom metoden och dess olika tekniker/klippformer som hjälper dig i valet av din tejpningsapplikation och gör att du kan se effekt på svullnad, smärta, rörlighet och/eller funktion.


FÖRELÄSARE

Feri Goudarzi, specialistarbetsterapeut

MÅLGRUPP
Arbetsterapeuter som arbetar med handrehabilitering

NÄR
Nya kursdatum för hösten kommer.

PLATS
Medfit Flemingsberg
Adress Ebba Bååts torg 6, 141 51 Huddinge

PRIS
1600:- ex moms. I detta ingår fika samt tejpmaterial.

ANMÄLAN
Anmälan är bindande och tas emot på emma.lundgren@medfit.se. Uppge namn, arbetsplats, fakturaadress och om du tillåter att dina uppgifter delas med övriga deltagare. Meddela även ev allergier.

Medfit logga svart