Medfit är medlem i branschorganisation Vårdföretagarna Almega. 

Almega förespråkar att privatägda företag inom välfärden (skola, vård & omsorg) öppet visar företagsfakta. Syftet är att visa att privata aktörer inom välfärden arbetar minst lika hårt och seriöst som våra offentliga kollegor.

Företagsfakta

Medfit följer samma högt ställda krav och riktlinjer som våra offentliga kollegor och vill gärna bidra till transparens och öppenhet. Därför har vi kompletterat vår hemsida med nedanstående information.

Medfit driver två primärvårdsanläggningar inom vårdval Stockholms Läns Landsting. En i Flemingsberg söder om Stockholm och en i Haninge söder om Stockholm.

Vi arbetar för att få varje patient smärtfri och i rörelse. Vårt mål är att alla patienter ska vara nöjda med sin behandling, vår service och att de kommit ett steg närmare ett liv i rörelse och utan smärta.Vi är anslutna till Stockholms Läns Landsting och Vårdguiden 1177.

Vi genomför årligen kompetensutveckling för vår personal genom akademisk fortbildning.Vi arbetar inom journalsystemet Take Care.Vi arbetar under samma villkor som andra vårdcentraler, primärvårdsanläggingar och rehabmottagningar i Stockholms Läns Landsting.

Kompetenser

Fysioterapeut/sjukgymnaster, dietister, kiropraktorer, arbetsterapeuter, hemrehabilitering.Specialister/utbildningsnivå inom OMT steg 3, Mental hälsa, Idrottsmedicin.

Personal

Totalt arbetar 35 personer på Medfit varav 5 i ledande befattningar/chefer (februari 2018)20 kvinnor och 15 män. 

Sjukfrånvaro under 2017: 2%

Kollektivavtal är tecknat genom Vårdföretagarna samt Friskvårdsföretagen.

Företagsledning & ägare

Företagsledning

Staffan Forsström, Joel Hallström, Anette Henlöv.

Ägare: Mastato AB.  Ingår i Tullklippankoncernen.

På www.allabolag.se finns mer information om Medfit AB

Kontaktinformation

Medfit AB

Sköldungagatan 7
114 27 Stockholm

010-551 69 30

flemingsberg@medfit.se